Imieniny obchodzą:

Damazy, Dominik, Leonard, Maksymilian, Oda, Stojgniew, Walery, Wirgiliusz.


Siły i Środki niewystarczające – czyli o bohaterskich strażakach z Ukrainy

Nowoczesne samochody, ergonomiczne umundurowanie, profilaktyka nowotworowa wynikająca z pracy strażaka i wreszcie piękne remizy strażackie- w znaczącej części jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce, możemy cieszyć się światowym standardem pożarniczym. Rozległe źródła finansowania, a przede wszystkim zaradność zarządów jednostek OSP, otwierają wiele furtek do rozwoju stowarzyszeń i działalności kulturalnej, bojowej i prewencyjnej. Mimo ekspresowego rozwoju jednostek, coraz częściej pojawiają się problemy kadrowe podziału bojowego OSP i zauważalnie mniejsze jest zaangażowanie młodzieży do uczestnictwa w młodzieżowych drużynach pożarniczych.

243796099_844496476265558_8839220732368620465_n 244328796_565689184481504_5389406526691787552_n 244334136_380934866952663_2761721589794195031_n

Ten opisany powyżej obraz, doskonale przez Państwa znany, niech stanie się kontrastem do tego, co państwo przeczytają i zobaczą na zdjęciach w dalszej części artykułu. Oczywiście jest jeszcze bardzo dużo pracy w polskich jednostkach OSP, tym bardziej w tych niedawno powołanych, a pęd cywilizacji z pewnością przyniesie strażakom niejedne wyzwanie, do którego będzie trzeba się dostosować. Tym czasem zapraszam do przeczytania relacji z wizyty na terenie Diaspory Polskiej na Ukrainie i wizyty w niedawno powstałych Dobrowolnych Komendach Pożarniczych, nowej formuły strażackiej na Ukrainie, gdzie próżno szukać narzekania i niezadowolenia z wyposażenia i warunków służby.

 

W polskojęzycznym Internecie, ciężko jest odszukać relacji z życia Straży Pożarnej na Ukrainie, szczególnie odnośnie powstających dopiero jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Po dotarciu do materiałów filmowych1 z polskiej wsi Strzelczyska w Obwodzie Lwowskim, udało się nawiązać kontakt z Panem Marianem Mazurem, prezesem Towarzystwa Przyjaciół Szkoły i Kultury Polskiej w Strzelczyskach i prezesem powstającej w tej wiosce Ochotniczej Straży Pożarnej. Wieś położona jest około piętnastu kilometrów od polskiego przejścia granicznego w Medyce, w okolicy miasta Mościska. Do Strzelczyk wiedzie droga gruntowa, po której dojazd najlepiej przebyć samochodem terenowym. We wsi góruje piękny kościół z ołtarzem Matki Boskiej Strzeleckiej i szkoła podstawowa, która funkcjonuje od 2003 roku. Pan Marian Mazur stał się przewodnikiem dla twórców tego artykułu i jako społecznik bardzo angażuje się w powstawanie jednostek OSP w swojej okolicy.

243519634_368306361644899_7697813824229034734_n 243796099_1562215124112305_3966371463220690298_n 243668846_921814108687558_7051796243169644476_n

Jednostki OSP na terenie Ukrainy zaczęły powstawać niedawno i są ogromnym rarytasem, gdyż niewiele samorządów może pozwolić sobie na sfinansowanie powstania takich jednostek. W rejonie (powiecie) Mościckim zaczęły rodzić się pragnienia mieszkańców, aby tworzyć strukturę pożarniczą na wzór Polski. Rejonowa jednostka Państwowej Straży Pożarnej ma pełne ręce roboty, gdyż rejon, ma powierzchnię bliską 850 kilometrów kwadratowych i do niedawna sprawa strażacka leżała tylko na ich barkach. Kilka lat temu, tamtejszy Komendant Straży, Jurij Błahuta, podjął próby pozyskiwania pojazdów oraz sprzętu z Polski, a zgromadzony sprzęt służy do wyposażenia jednostki państwowej i tworzenia jednostek OSP w Gromadach, czyli sołectwach, w których skład wchodzi kilka miejscowości, co stanowi rejon operacyjny każdej Dobrowolnej Komendy Pożarniczej.

 

Jednostka rejonowa, poza samochodem MAZ pozyskanym w 2019 roku, dysponuje Starem 244 po modernizacji, który został pozyskany z Polski. Był on pojazdem pierwszej reakcji, a i teraz, właściwości terenowe samochodu i infrastruktura miasta- niskie przejazdy pod torami kolejowymi, pod którymi nie przejedzie nowy samochód, sprawiają, że Star nadal jest intensywnie eksploatowany, choć jego motor dogorywa i będzie w niedługim czasie wymagał remontu lub wymiany, co nie obędzie się bez znalezienia wymaganych podzespołów w Polsce. Stan Wojny z Rosją sprawił, iż zaprzestano produkcji MAZa na podzespołach rosyjskich. Mazy, w tym samochód z opisywanej jednostki, produkowane są na podzespołach chińskich i są dość awaryjne. Wspomnieć teraz należy o warunkach funkcjonowania straży zawodowej. Gwarantem z budżetu Państwa są pieniądze na wypłaty dla strażaków. Zakup sprzętu, modernizacje remiz i niektóre naprawy, odbywają się za środki finansowe z zewnątrz, lub ze środków zarobionych przez jednostkę. Wszystkie prace wykonywane są przez strażaków, którzy pełnią dwudziestoczterogodzinną służbę w czteroosobowej obsadzie. Od czasu nagrania materiału filmowego2 o tamtejszej Straży Pożarnej, wiele poza pozyskaniem MAZa się nie zmieniło. Strażacy marzą o nowych mundurach, hełmach, a najbardziej o torbie medycznej w standardzie PSP R1. Obecnie stosowane umundurowanie bojowe w tej jednostce, opiera się na mundurach używanych, przekazywanych przez Polską Straż Pożarną, co widać na fotografiach i filmie. Zestaw hydraulicznych narzędzi Holmatro, jednostka pozyskała dopiero w tym roku, również w ramach pomocy międzynarodowej.

243919226_1323645914760383_7661148242121119624_n 244301994_1583286712062944_9038660381014343661_n 243447759_456851535797728_4728728113701338144_n

Największym problemem jednostek ochotniczych (dobrowolnych) na Ukrainie, są problemy lokalowe. Powstają one w miejscach szczególnego zagrożenia, w dużych Gromadach oraz miejscowościach, do których jest utrudniony dojazd. Tak, dobrowolna jednostka Popowice, powołana została przez gminę Szegyni w otoczeniu torfowisk, pól i lasów, gdzie często dochodzi do pożarów. Kierowcy są zatrudnieni przez urząd gminy i pełnią służbę, załoga natomiast, alarmowana jest telefonicznie o zdarzeniu. Garaż jednostki zlokalizowany jest w starym kółku rolniczym, gdzie utworzono posterunek dla kierowcy i zainstalowano ogrzewanie na drzewo, aby utrzymać wóz w gotowości bojowej w porze zimnej. Steyr, który niegdyś służył w OSP Wieliczka, na swoim wyposażeniu posiada motopompę szlamową i podstawową armaturę wodną. Brakuje umundurowania bojowego, szczególnie większych rozmiarów i podstawowego sprzętu, choćby burzącego i podręcznego sprzętu gaśniczego i motopompy, gdyż w rejonie brakuje sieci hydrantowej. Lokalne władze, wraz z Komendantem Rejonowym i kierowcami wozu bardzo dbają o powierzone im sprzęt i w pocie czoła wyszukują części do pojazdu w Polsce. W ostatnim czasie wyremontowano przedni most napędowy. Marzeniem tej jednostki, jest pozyskanie samochodu strażackiego Star 244, gdyż ciężar i gabaryt Steyra nie pozwala na dotarcie do niektórych lokalizacji w ich rejonie działania.

 

Kolejną z jednostek, która powołana została w dość gęsto zabudowanym terenie, jest jednostka Gromady Czernewe, gdzie dwóch strażaków zawodowych, skupiło wokół siebie dziesięciu druhów, na czele z Sołtysem Gromady, który jest kierowcą wozu bojowego i człowiekiem bardzo mocno zaangażowanym w organizowanie OSP na jego terenie. Druhowie pozyskali w użyczenie garaż w budynku na terenie dużego gospodarstwa rolnego, które należy do lokalnego obszarnika. Poza remizą, ów człowiek dobrej woli, nieodpłatnie tankuje wóz bojowy w olej napędowy. Strażacy posługują się Jelczem 004, zmodyfikowanym przez firmę BONEX. Pojazd otaczany jest ciągłą troską strażaków- zbiornik wodny pęka i wymaga częstej interwencji spawaczy. W tym roku podczas pożaru, awarii uległo sprzęgło pojazdu. Dzięki ogromnej wiedzy Komendanta rejonowego na temat sprzętu i samochodów używanych w Polsce oraz posiadanych kontaktów, udało się zakupić sprzęgło, które strażacy wymienili sami w swojej remizie. Jelcz wyposażony jest w motopompę szlamową o średnicy ssawnej 52, podstawową armaturę wodną i trzy komplety nomexów, które wymagają wymiany. Ochotnicy w Czernewe kultywują piątkowe zbiórki, są dumni ze swojego Jelcza, który od nowości służył w fabryce FSO. Ich marzeniem jest pełne sformalizowanie stowarzyszenia, założenie konta bankowego i zarabianie pieniędzy za pośrednictwem swojego wyposażenia, ażeby móc kupować nowy sprzęt i wykonywać prace remontowe w budynku.

 

W Strzelczyskach, wiosce tętniącej Polską kulturą, gdzie w szkole prowadzone są zajęcia po Polsku i kultywuje się polską tradycję, społeczeństwo pragnie mieć jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej z prawdziwego zdarzenia. Dzięki staraniom Pana Bogdana Utraty, emerytowanego pułkownika pożarnictwa, udało się pozyskać używany samochód gaśniczy DAF wraz z pełnym wyposażeniem i przyczepą pompową z Holandii. Pan Bogdan Utrata rozpoczął projekt, który ma na celu wsparcie tworzenia się struktur Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie diaspory polskiej. W Strzelczyskach brakuje jedynie remizy, która jest marzeniem mieszkańców. Pan Marian Mazur podejmuje wszelkie starania, ażeby stworzyć Strażnicę połączoną z siedzibą Towarzystwa Kultury Polskiej, miejscem dla Koła Gospodyń Wiejskich i zespołów taneczno- wokalnych. Dobrowolna Pożarna Komenda w Strzelczyskach, jest już jednostką sformalizowaną.

 

Strażacy w opisywanym rejonie muszą stawić czoła wielu problemom, od braku odpowiedniego finansowania, poprzez niedobór w wyposażeniu. System łączników węży jest niezunifikowany. Straż zawodowa posługuje się systemem rosyjskim, natomiast OSP systemem zachodnim. Na każdym wozie OSP jest wąż strażacki wyposażony w dwie odmienne nasady, w celu umożliwienia współdziałania zastępów. Na Ukrainie nie istnieje rynek strażackich pojazdów używanych. Jeśli nawet uda się pozyskać samochód strażacki Ził, to jego paliwożerny, benzynowy silnik i awaryjność sprawia, że samorządów, lub poszczególnych OSP nie stać na ich eksploatację. Jedyną nadzieją naszych wschodnich przyjaciół jest wsparcie strażaków z Polski, poprzez przekazywanie wyposażenia, od samochodów, aż po hełmy. Udało się pozyskać cenny kontakt z Polakami na Ukrainie, którzy chętnie wesprą dyspozycję sprzętu, który uda się pozyskać, tak ażeby był on w pełni wykorzystany.

 

Opisywany rejon i jednostki, to tylko kropla w morzu sytuacji, jakim stawia czoło dzielna ukraińska straż pożarna na obszarze całego kraju. Wiele sprzętu udało się przekazać przez lata, lecz żyjemy nadzieją, że ten artykuł poruszy serca i pozwoli utworzyć ruch wsparcia Ukraińskiej Straży Pożarnej. Jeśli któraś z Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z Polski, ma możliwość wsparcia rzeczowego jednostek na Ukrainie prosimy o kontakt.

Bogu na chwałę, ludziom na pożytek!

 

Ukraińskie jednostki odwiedzili oraz temat opisali: Adam Krukowski, Prezes OSP Teresin oraz Łukasz Ziębiński

244335719_630734321423727_2946419315293753882_n 243948435_1390708447991066_1824653995279802089_n 243471877_1329158680855437_1724303017967680214_n

Dodaj komentarz

KALENDARZ

Listopad 2021
P W Ś C P S N
« paź    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Gmina TERESIN – BIP

BIP Teresin

DODAJ OGŁOSZENIE DROBNE – MAX. 60 ZNAKÓW – ZA DARMO

Facebook